joi, 6 martie 2014

ATI FOST VICTIMA UNUI ACCIDENT RUTIER? Citeste aici

Stiai ca poti beneficia de despagubiri pentru vatamarile suferite, in baza politei RCA a soferului vinovat  sau in cazul in care aceasta polita lipseste, din Fondul de protectie a victimelor strazii?

Despãgubirea în Compensare este suma de bani pe care este îndreptãtit sa o pretindã victima acelei fapte ilicite de la autorul accidentului, sau de la Asigurãtorul RCA al acestuia, dacã i-a fost provocatã o vãtãmare a integritãtii corporale sau a sãnãtãtii, care a determinat o modificare a echilibrului vieþii sale, în sensul de a-i face inaccesibile pentru viitor anumite idealuri care pânã atunci îi erau accesibile, sau de a-i rãpi posibilitatea – pânã atunci existentã – de a avea anumite satisfactii sau plãceri în viatã.
Noi suntem aici sa va oferim suport pentru a obtine aceasta despagubire corecta din RCA fara nici macar un leu in avans.
Se percepe un onorariu de succes (procent din despagubire), insa doar dupa ce a fost platita despagubirea.
Drept de despãgubire RCA / Carte Verde îl are orice persoanã care a suferit un prejudiciu material, fizic sau psiho-afectiv, în urma unui accident de circulatie rutierã produs prin intermediul unui vehicul înmatriculat si asigurat RCA / Carte Verde, cu exceptia autorului accidentului, indiferent dacã persoana prejudiciatã se afla în interiorul sau în sau exteriorul vehiculului cu care s-a produs accidentul, dacã era pasager, pieton, biciclist, motociclist, cãrutas, conducãtorul auto si pasagerii celuilalt vehicul implicat în accidentul rutier etc..
In caz de vãtãmãri corporale sau deces, nu are importantã la despãgubire dacã victima direct vãtãmatã este rudã cu autorul accidentului. Astfel, victima directã a accidentului rutier va fi despãgubitã pentru propriul prejudiciu suferit, indiferent dacã autorul accidentului este tatãl, mama, fiul, fratele, sotul, sotia
În cazul vãtãmãrii corporale, vã întocmim dosarul de dauna si vã recuperãm cheltuielile fãcute cu spitalizarea ºi tratamentele medicale (interventii chirurgicale, medicamente, proteze, recuperare medicalã etc) veniturile pe care nu le-ati putut obtine datoritã spitalizãrii si a concediului medical.
În cazul decesului unui membru al familiei, întocmim dosarul de dauna si recuperãm,pentru cei îndreptãtiti,cheltuielile de înmormântare (transport, piatrã funerarã, ritualuri religioase etc).
În ambele cazuri, prin negociere directã sau în urma hotãrârii instantei de judecatã, obtinem inclusiv daunele morale
Despagurile se obtin de la Asiguratorul RCA al vinovatului,iar în anumite situatii,de la Biroul Asigurãtorilor din România sau Fondul de Protectie a Victimelor Strãzii.

De ce sã alegem aceastã cale pentru dobîndierea despãgubirii:
Pentru ca noi va oferim: administrare rapidã,confortabil si efficient, sumã maximã de despãgubire ,professionalism,respect reciproc, sinceritate, transparenþã ,corectitudine
Refritor la despagubirea daunelor morale art.1391 Noul cod civil prevede:
 
Art. 1391   Repararea prejudiciului nepatrimonial
 
(1) În caz de vãtãmare a integritãtii corporale sau a sãnãtãtii, poate fi acordatã si o
despãgubire pentru restrângerea posibilitãþilor de viatã familialã si socialã.
(2) Instanta judecãtoreascã va putea, de asemenea, sã acorde despãgubiri
ascendentilor, descendentilor, fratilor, surorilor si sotului, pentru durerea încercatã prin
moartea victimei, precum si oricãrei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenta
 unui asemenea prejudiciu.
(3) Dreptul la despãgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalitãtii oricãrui subiect
 de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzactie sau printr-o
hotãrâre judecãtoreascã definitivã.
(4) Dreptul la despãgubire, recunoscut potrivit dispozitiilor prezentului articol, nu trece la
mostenitori. Acestia îl pot însã exercita, dacã actiunea a fost pornitã de defunct.
(5) Dispozitiile art. 253-256 rãmân aplicabile.
Autorul producerii accidentului nu poate emite pretentii de despãgubire prin asigurarea RCA
pentru propriul prejudiciu material, fizic, psihic sau afectiv, în caz de vãtãmare corporalã.
 De asemenea, rudele autorului accidentului rutier, în cazul decesului acestuia, nu pot pretinde
pretentii de despãgubire, pentru prejudiciul material si moral suferit ca urmare a decesului
acestuia deoarece prejudiciul este produs chiar de autorul accidentului defunct.
In cazul decesului autorul accidentului, rudele acestuia pot pretinde un drept de despãgubire
 pentru propriile vãtãmãri corporale suferite, deoarece asigurarea RCA este o asigurare
de rãspundere civilã pentru pagube produse tertilor prin accidente de vehicule..
Dreptul de despãgubire este un drept personal si direct al victimei care a suferit un prejudiciu
material, psihic si/sau afectiv, precum si a victimelor indirecte (mediate) în cazul survenirii decesului
 a victimei directe ca urmare a accidentului rutier.
Cu pãrere de rãu, avem cauze din toate categoriile de victime enumerate mai sus care necesitã
multã delicatețe, întelegere, omenie si profesionalism.

DOCUMENTE  NECESARE:
Documente pentru despagubire victime in caz de vatamare corporala
  1. De la autorul accidentlui: polita RCA si/sau asiguratorul RCA; certificat de înmatriculare; carte de identitate (buletin) autor accident; permis de conducere auto.
  2. Proces verbal de constatare la fata locului sau un document de la politie privind cauzele si împrejurãrile producerii accidentului, care sã continã si numele autorului/autorilor accidentului sau Anexa 2.
  3. De la victimã: carte de identitate (buletin); certificat de nastere; certificat de cãsãtorie; certificat de nastere copii/persoane în întretinere; certificat medico-legal, sau raport de constatarea medico-legalã, sau expertizã medico-legalã cu numãrul de zile de îngrijiri medicale, etc; bilete de iesire din spital (epicrizã, concluzii, recomandãri); carte de muncã, concedii medicale, adeverintã cu ultimul salariu / venit înainte de accident, adeverintã cu venitul pe perioada concediului medical; ofertã de pret pentru viitoarele interventii chirurgicale si recuperãri, în concordantã cu recomandãrile medicilor; bonuri fiscale, chitante, facturi cu cheltuielile specifice (medicamente, analize medicale, proteze, RMN, CT, etc.); dacã este consolidatã starea de sãnãtate sau gradul de invaliditate (act de la comisia medicalã de stabilire a gradului de handicap); dacã primeste pensie de boalã.
  4. Persoane in intretinere in caz de invaliditate a victimei:
1) Sot/sotie - CI, Certificat de nastere, certificate de cãsãtorie, carte de muncã sau cupon de pensie/decizie de pensionare, adeverintã de ajutor social, handicap  - dupã caz.
2) Copil - certificat de nastere, CI (dacã are peste 14 ani), adeverintã de elev/student, documente medicale, alte nevoi speciale  – dupã caz.
3) Tatã/mamã – certificat de nastere, CI, certificat de cãsãtorie, dacã se afla în întretinerea decedatului, adeverintã privind starea de sãnãtate si efectele psiho-fizice.

Documente pentru despagubire victime in caz de deces
  1. De la Autorul Accidentului: Polita RCA si/sau Asiguratorul RCA; certificat de înmatriculare; carte de identitate (buletin) autor accident;   permis de conducere auto, în copie, sau mãcar numãr de înmatriculare auto.
  2. Proces verbal de constatare la fata locului sau un document de la politie privind cauzele si împrejurãrile producerii accidentului, care sã continã si numele autorului sau autorilor accidentului sau Anexa 2, sau referatul Politiei cu propunere de începere sau neincepere a urmãririi penale, sau rezolutia procurorului de începere sau neincepere a urmãriri penale, sau punerea în miscare a acțiunii penale.
  3.  De la victimã: carte de identitate (buletin); certificat de nastere; certificat de casatorie; certificat de deces; certificat (medico-legal) constatator al decesului; raport necropsie (autopsie). Documente medicale dacã decesul a survenit în spital;  carte de muncã,  adeverintã cu ultimul salariu / venit, dovadã a venitului realizat din alte activitãti, alte venituri ce pot fi probate cu martori (numai dacã avea persoane în întretinere defunctul).
  4. Succesorii în drepturi:
1) Sot/sotie  – CI, Certificat de nastere, certificate de cãsãtorie, carte de muncã sau cupon de pensie/decizie de pensionare, adeverintã de ajutor social, handicap  - dupã caz.
2) Copil – certificat de nastere, CI (dacã are peste 14 ani), adeverintã de elev/student, documente medicale,  adeverinta cã se afla în ultimul an de studiu, alte nevoi speciale  – dupã caz.
3) Tatã/mamã – certificat de nastere, CI, certificat de cãsãtorie, dacã se afla în întretinerea decedatului, adeverintã privind starea de sãnãtate si efectele psiho-fizice – dacã este cazul.
4) Frati – certificat de nastere, CI, certificat de cãsãtorie (femei), dacã se afla în întretinerea decedatului, adeverintã privind starea de sãnãtate si efectele psiho-fizice – dacã este cazul.
5) Cheltuieli materiale privind funerariile si parastaselor: bonuri fiscale, chitante, facturi cu cheltuielile specifice (loc de veci, sicriu, îmbãlsãmare, costum, pantofi, coroane, masã comemorativã, oferte de pret pentru placã funerarã, transport etc.).
6) Descrierea traumelor psiho-afective suferite de fiecare ruda a decedatului.

CARIERA

Centrul European de Despgubiri este activ pe piata româneasca din februarie 2013. Colaborãm cu sute de agenti de pe tot teritoriul tãrii dar si de peste hotare. 

Colaborând cu CEDE ai posibilitatea sã oferi persoanelor vãtãmate în urma accidentelor rutiere sau apropiatiilor acestora, ajutorul în obtinerea despãgubirii corespunzãtoare. Suntem o organizatie care oferã cele mai bune servicii din domeniul lichidãrii daunelor. Suplimentar, îti punem la dispozitie sistemul nostru informatic, care te ajutã în organizarea muncii tale dar si în decontarea cu firma noastrã. Îti garantãm un curs de initiere profesional si un sistem de compensare satisfãcãtor. 

Invitaþia pentru colaborarea cu firma noastrã o adresãm persoanelor care doresc sã înceapã o carierã de Agent într-o firmã de despãgubiri, persoanelor care au experientã în colaborarea cu oameni, experientã în vânzãri directe, consultantã, persoanelor care doresc sã-si dezvolte domeniul de activitate sau doresc sã înceapã o nouã activitate. 

Oferta se adreseazã si agentilor actuali sau fosti ai societãtilor de asigurãri dar si agentilor altor firme de despãgubire. 

Ca sã devii Agentul CEDEsuna la telefon 0721652181

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire